8 februarie 2015

DIMINEAȚA PE RĂCOARE

         Sâmbătă dimineața.
Nu serviciu. Nu cămin... LIBEEER. la somn, zic

deodată se aude: 
-MAAMAAAA... MAAMAAAA
...
-MAMAAAA

...
-Miruna, mai dorm oleacă 
-I ZIUA, MAMA. I ZIUA !!!


La amiaza:
- Hai Miruna, la somn. 
- i ziua, mama. i ziua.